*Wiele Eindhoven


Dit project behulst de ontwikkeling van een deel van de Noordoosthoek Groote Wielen te Rosmalen, ‘s Hertogenbosch. Deze locatie is bestemd voor flexwoningen. Het plan heeft als permanente basis het groene raamwerk, bestaande uit drie wiggen die een voortzetting zijn van het open landschap. Daarnaast bevat het plan drie collectieve plekken, ter inspiratie ingevuld als speelbos, tiny forest en buurtakker. Drie bouwzones huisvesten verschillende types erven. De afscheiding tussen de erven en woningen worden bewerkstelligd d.m.v. houtwallen, hagen en siertuinen. Het buurthart verwelkomt alle bewoners met ondersteunende woonvoorzieningen. (tekst: Tom van Tuijn)


Projectdate: 2022

project by:  Tom van Tuijn Stedenbouw / FAAM Architects

projectrole:  Visualization

*vogelvlucht perspectief

*vogelvlucht perspectief (zoom)